Mingle. Lena Bergström. Orrefors 2005.. Mingle. Crystal Bowls and Tumblers. Design Lena Bergström.. Orrefors 2005. Schöner Wohnen “Design classic of the Century” 2005. The Bombay Sapphire Prize finalist 2005

Mingle Crystal Bowls. Design Lena Bergström.

Mingle crystal tumblers. Design Lena Bergström. Orrefors 2005.

mingle_lena-bergstrom-design_2

Mingle.
Crystal Bowls and Tumblers.
Design Lena Bergström..
Orrefors 2005.

Schöner Wohnen “Design classic of the Century” 2005.
The Bombay Sapphire Prize finalist 2005

Velvet crystal vases. Orrefors 2000.. Velvet Crystal vases Design Lena Bergström Orrefors 2000 Excellent Swedish Design Award 2000

Velvet
Crystal vases
Design Lena Bergström
Orrefors 2000

Excellent Swedish Design Award 2000

Mama Squeeze. Unique crystal vase. Orrefors 1995.. Mama Squeeze. Unique freehand blown crystal vase. Hight 50 cm. Ø 25 cm. Design Lena Bergström. Orrefors 1995.

Mama Squeeze.
Unique freehand blown crystal vase.
Hight 50 cm. Ø 25 cm.
Design Lena Bergström.
Orrefors 1995.

Applecore 1995 vs The Apple 1955.. Mitt första konstglas för Orrefors som ingick i samlingsutställning “Minnenas plats” 1995. Vi formgivare fick i uppgift att välja ett objekt från Orrefors glasarkiv och sedan förhålla oss till det. Att jag jag valde Ingeborg Lundins fantastiska och ikoniska äpple var ingen slump. Som ny (och stursk) formgivare ville jag utmana Orreforshistorien och försöka ta… Continue reading

applecore_lena-bergström

Mitt första konstglas för Orrefors som ingick i samlingsutställning “Minnenas plats” 1995. Vi formgivare fick i uppgift att välja ett objekt från Orrefors glasarkiv och sedan förhålla oss till det. Att jag jag valde Ingeborg Lundins fantastiska och ikoniska äpple var ingen slump. Som ny (och stursk) formgivare ville jag utmana Orreforshistorien och försöka ta mig vidare. Så jag käkade helt enkelt upp Ingeborgs äpple tillsammans med Orrefors skickliga slipare…

My first art glass for Orrefors, which was part of the exhibition “Memories Place” in 1995. Orrefor’s designers was assigned to choose an item from Orrefors glass archive and then relate to it. That I chose Ingeborg Lundin’s amazing and iconic Apple from 1955 was no coincidence. As a new (and sturdy) designer, I wanted to challenge Orrefor’s history and try to move on. So I simply took a bite in Ingeborg’s apple together with Orrefor’s skilful glass cutters…

Applecore
Unique crystal object
Freehand Blown and Hand Cut
Design Lena Bergström
Orrefors 1995