Om Bergström

Svenskan är ett kargt språk som saknar det engelska språkets artist i betydelsen skicklig yrkesutövare. Lena Bergström är skicklig yrkesutövare i det att hon saknar vördnad inför konstarternas skiljelinjer – hon går där hon vill och hon är redo att gå vart som helst, om hon finner det nödvändigt, för allt onödigt är henne onödigt. Hon går med stil och med precision som ett urverk, eller som en jokk, graciöst och kraftfullt, no matter what, ett uttryck som inte heller finns på svenska.

Men svenskan är ändå vacker med sitt formgivare, fast Bergström giver mera (och hellre) kropp än hon ger form, är kroppsgivare åt de skilda material hon så resolut hanterar i yrket. Om det nu är ett yrke och inte allenast utlevelse av lust, av åtrå till material, färg, form och – kropp.

I en vintrig trädgård är det inte dött, den knappt vilar ens. Den väntar med åtrå till våren, allenast.

Dan Wolgers